Tam Dương
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Tam Dương

Thôn Giữa Đình Thế - TT Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc

Lập Thạch
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Lập Thạch

Khu 3, Phú Thượng, TT. Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Yên Lạc
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Yên Lạc

Khu trạm điện - Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh phúc

Vĩnh Tường
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Vĩnh Tường

Khu 3 - Ngã 4 thị trấn Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Bình Xuyên
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Bình Xuyên

Khu phố 2 - TT. Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Phúc Yên
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone Phúc Yên

Vòng tròn 01, đường Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên,Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên
Cửa Hàng Mobifone Vĩnh Yên

Số 414 đường Mê Linh - P.Khai Quang - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc