Phường 2, Quảng Trị
Trung tâm giao dịch MobiFone Thị xã Quảng Trị

202 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quảng Trị, Việt Nam

Đông Hà, Quảng Trị
Cửa hàng MobiFone Đông Hà Quảng Trị

94 QL9, khu phố 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Thị trấn Cam Lộ, TT. Cam Lộ, Quảng Trị
Cửa Hàng Mobifone Cam Lộ Quảng Trị

Khu Phố 1, Thị trấn Cam Lộ, TT. Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam

Hải Thọ, Hải Lăng
Địa Chỉ Cửa Hàng Mobifone Hải Thọ Hải Lăng

Khóm 3, Thị Trấn Hải Lăng, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị 520000, Việt Nam

TT. Cam Lộ, Cam Lộ
Cửa Hàng Giao Dịch Mobifone

RX4R+G3P, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam

Phường 1, Quảng Trị
Cửa Hàng Mobifone Phường 1 Quảng Trị

138 AH1, Phường 1, Quảng Trị, 380000, Việt Nam

Phường 5, Đông Hà
Địa Chỉ CN Mobifone Tỉnh Quảng Trị

159 Quốc lộ 9 Đông Hà Quảng Trị, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Phường 2, Quảng Trị
Địa Chỉ Cửa Hàng Mobifone Quảng Trị

222 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quảng Trị, 380000, Việt Nam

Phường 1, Đông Hà
Cửa Hàng Mobifone Phường 1 Đông Hà Quảng Trị

211 QL9, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam