TP Điện Biên Phủ
Cửa Hàng MobiFone Võ Nguyên Giáp – Điện Biên

716 - Đ Đ. Võ Nguyên Giáp, P, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 32000, Việt Nam