Huyện Tuy Đức
Cửa Hàng MobiFone Huyện Tuy Đức

Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Huyện Đắk Mil
Cửa Hàng MobiFone Huyện Đắk Mil

26 Nguyễn Tất Thành, TT. Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Huyện Đắk G'Long
Cửa Hàng MobiFone Huyện Đắk G’Long

Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk G'Long, Tỉnh Đắk Nông

Huyện Krông Nô
Cửa Hàng MobiFone Huyện Krông Nô

Tổ 4, Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông