H. Tuy Phong
Cửa hàng MobiFone Tuy Phong

97 Thống Nhất, T.Trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, T. Bình Thuận

Phú Quý
Cửa hàng MobiFone Phú Quý

126 Võ Văn Kiệt, Quý Thạnh, Ngũ Phụng, Phú Quý, Bình Thuận

Bắc Bình
Cửa hàng MobiFone Bắc Bình

42 Nguyễn Tất Thành, , TT.Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận

Hàm Tân
Cửa hàng MobiFone Hàm Tân

175 Cách Mạng Tháng 8 TT.Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

H. Đức Linh
Cửa hàng MobiFone Đức Linh

147 Trần Hưng Đạo, Đức Tài, H.Đức Linh, T. Bình Thuận

TP. Phan Thiết
Cửa hàng MobiFone Phan Thiết

Nguyễn Văn Cừ, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam