TP Quy Nhơn
Cửa Hàng MobiFone TP. Quy Nhơn

190-192 Tăng Bạt Hổ, Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tuy Phước
Cửa Hàng MobiFone Tuy Phước

57 Trần Phú, TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam

An Nhơn
Cửa Hàng MobiFone An Nhơn

63 Lê Hồng Phong, P. Bình Đinh, An Nhơn, Bình Định

Phù Cát
Cửa Hàng MobiFone Phù Cát

107 Đường 3/2 Thị Trấn Ngô Mây, Phù Cát, T. Bình Định

Phù Mỹ
Cửa Hàng MobiFone Phù Mỹ

558 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, T. Bình Định

Tx. Hoài Nhơn
Cửa Hàng MobiFone Hoài Nhơn

51-53 Trần Phú, Thị trấn Bồng Sơn, Tx.Hoài Nhơn, T. Bình Định